Projekt TAČR:
Metodika identifikace kritických úseků pozemních
komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod

Kontakty

Manažer projektu:

RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Telefon: 548 423 795
E-mail: michal.bil@cdv.cz

řešitelé projektu

poskytovatelé podpory

Logo: Technologická agentura České republiky

 

Logo> Alfa

    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz