Projekt TAČR:
Metodika identifikace kritických úseků pozemních
komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod

Řešitelé projektu

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

  • RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
  • Mgr. Zbyněk Janoška
  • Mgr. Richard Andrášik
  • Mgr. Jiří Sedoník

řešitelé projektu

poskytovatelé podpory

Logo: Technologická agentura České republiky

 

Logo> Alfa

    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz