Projekt TAČR:
Metodika identifikace kritických úseků pozemních
komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod

Identifikace shluků dopravních nehod

Vstupní soubor musí být v textovém formátu (koncovka například .txt, .dat) a s následující strukturou:

  • na prvním řádku je uvedena celková délka úseku
  • na každém dalším řádku je uvedena poloha dopravní nehody od počátku

Aplikace předpokládá, že úsek začíná staničením 0 a končí staničením uvedeným v prvním řádku souboru. Pokud je například úsek dlouhý 2000 m, pak na prvním řádku bude uvedeno číslo 2000 a na dalších řádcích budou hodnoty staničení, přičemž všechny musí být v intervalu <0; 2000>. Jako oddělovač desetinných míst používejte tečku, nikoli čárku. Aplikace je koncipována pro analýzu jediného úseku. Pokud máte zájem o zpracování většího počtu dat, kontaktujte nás.

Ukázkový soubor vstupních dat si můžete stáhnout ZDE.

Výstupní soubor obdržíte na emailovou adresu zadanou do aplikace a bude mít následující strukturu:

  • každý řádek reprezentuje jeden nalezený shluk a obsahuje 4 hodnoty: počátek shluku, konec shluku, počet nehod ve shluku, sílu shluku
  • počátek a konec shluku jsou dány staničením
  • pokud nebyl nalezen žádný shluk, výsledný soubor bude obsahovat sdělení, že nebyly nalezeny žádné shluky

Ukázkový soubor výsledků analýzy pro testovací soubor je ke stažení ZDE.

Popis metody: Identifikace shluků dopravních nehod (DN) na silničních komunikacích pomocí metody jádrového odhadu hustoty.

Soubory
Zaslání výsledků

řešitelé projektu

poskytovatelé podpory

Logo: Technologická agentura České republiky

 

Logo> Alfa

    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz